Wednesday, September 10, 2008

TRADITIONAL CONFIRMATION RITES

Kaisa ng buong Sambayanan ng
ECCLESIA DEI SOCIETY OF ST. JOSEPH
AT NG
PARISH OF THE LORD OF THE DIVINE MERCY
Maamo cor. Madasalin Sts., Sikatuna Village
Quezon City

Kasama ng mga Mananampalataya- Bayan ng Diyos
Mga Kaibigan at Tagapagtangkilik

Samahan po ninyo kami sa Pagdiriwang ng

Banal Na Sakripisyo ng Misa
(Extraordinary Form of the Roman Rite)

na pangungunahan ng

Lubhang Kagalang-galang
Obispo Camilo D. Gregorio, D.D.
Obispo ng Prelatura ng Batanes

Bilang tanda ng Papuri at Pasasalamat sa

PAGTATAMPOK SA BANAL NA KRUS NG ATING
PANGINOONG HESUKRISTO

Sa pagdiriwang ng Unang Taong Anibersaryo ng motu propio
“Summorum Pontificum”
ng Kanyang Kabanalan
PAPA BENITO XVI

Ika-14 Setyembre 2008
1:30 ng hapon
Parish of the Lord of the Divine Mercy Church

Umaasa kami sa inyong presensya at pakikiisa

Maraming Salamat Po!

No comments: