Wednesday, March 12, 2008

Parish of Our Lord of Divine Mercy (Sikatuna, Q.C.) TLM Holy Week 2008 Schedule

PLDM TLM Holy Week 2008 Schedule

16 March 2008 Palm Sunday
8:00 AM Maringal na Pagbasbas at Prusisyon ng mga Palaspas (Blessing and Procession of Palms)
8:45 AM Misa Principal (Extraordinary Form)

17 March 2008 Holy Monday
8:00 AM Misa (Extraordinary Form)

18 March 2008 Holy Tuesday
8:00 AM Misa (Extraordinary Form)

19 March 2008 Holy Wednesday
8:00 AM Misa (Extraordinary Form)

20 March 2008 Maundy Thursday)
6:00 PM Misa sa Pagtakipsilim Sa Paghahapunan ng Panginoon (Extraordinary Form)

21 March 2008 Good Friday
4:00 PM Pagdiriwang ng Pagpapakasakit ng Panginoon (Extraordinary Form)

22 March 2008 Black Saturday
12:00 Midnight Magdamagang Pagtatanod sa Muling Pagkabuhay ng Panginoon (Easter Vigil according to the Extraordinary Form of the Roman Rite)

23 March 2008 Easter Sunday
1:30 PM Misa (Extraordinary Form)

No comments: